Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

finatka
18:44
2690 e8a4 500
Reposted fromxanth xanth viainzynier inzynier
finatka
18:43
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
finatka
18:43
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
finatka
18:42
2169 8c32
Reposted frompyysia pyysia viaohhh ohhh
finatka
18:41
czasami kłamię, kiedy pytasz czy jest dobrze.
— Rasmentalism
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaohhh ohhh
finatka
18:41
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viazupson zupson
finatka
18:25
finatka
18:23
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts

August 11 2017

finatka
18:03
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
18:03
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vialaluna laluna
17:58
8570 5a8c
Reposted fromlaluna laluna
finatka
17:58
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialaluna laluna
finatka
17:57
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr vialaluna laluna
finatka
17:57
finatka
17:57
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
finatka
17:55
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack vialaluna laluna
17:55
6637 9dc8 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialaluna laluna
finatka
17:55
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaluna laluna
finatka
17:55
Odwaga to bycie szczerym z samym sobą.
— Mr. Robot
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness vialaluna laluna
finatka
17:54
8427 50b9 500
Reposted fromvertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl