Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

finatka
00:00
9299 d03a
Reposted fromkotowate kotowate

September 19 2017

finatka
23:56
2467 7d55 500
wyrzuty sumienia
Reposted fromlynka lynka viatransfuzja- transfuzja-
finatka
23:55
1753 d64c
23:53
4178 4b37
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
23:53
7567 df12 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
finatka
23:53
3678 2af8
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
23:53
8501 9bc4
finatka
23:52
0081 02f8
Reposted fromdailylife dailylife viaMonia94 Monia94
23:51
5152 6af7
Reposted frompolaparis polaparis viaMonia94 Monia94
finatka
23:51
0343 e003
Reposted fromzaduzonaraz zaduzonaraz viaMonia94 Monia94
finatka
23:51
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife viaMonia94 Monia94
finatka
23:51
finatka
23:51
finatka
23:50
Reposted frombluuu bluuu viaMonia94 Monia94
finatka
23:50
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMonia94 Monia94
finatka
23:50
5428 6aa0
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaMonia94 Monia94
finatka
23:50
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
finatka
23:50
stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaMonia94 Monia94
23:49
5896 2fb4 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaMonia94 Monia94
finatka
23:49
0472 371d
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl